Namens alle winkeliers: Bedankt voor de steun de afgelopen periode!

Op 7 juli zijn alle aangesloten winkeliers in Montfoort gefilmd worden door het Montfoortse bedrijf 2 Expose. E.e.a. is begeleid door Ben Brand van Ben Brand Produkties eveneens uit Montfoort.

De winkelier is kort in beeld gebracht en deze beelden zijn snel achter elkaar gezet.

Met de filmpjes bedanken de winkeliers iedereen voor de steun de afgelopen maanden!