Centrummanager

Mijn naam is Leendert Scheel, geboren en getogen in Montfoort. Ik ben de afgelopen 40 jaar in Montfoort bij de meest uiteenlopende lokale activiteiten- en (bedrijfs) evenementen betrokken geweest. Ik heb diverse functies bekleed bij verschillende verenigingen en stichtingen in Montfoort. Met Ben Brand Produkties heb ik nauw samengewerkt met diverse bedrijven en ondernemers in Montfoort en heb daardoor ook de ondernemerscultuur leren kennen. Het belangrijkste is misschien wel dat ik ook gewoon een consument in Montfoort ben en waar mogelijk mijn dagelijkse benodigdheden in Montfoort besteed. Ik heb dus ervaring en kennis met datgeen wat er in Montfoort leeft en speelt onder ondernemers en én consumenten.

Ook ben ik met enige regelmaat te vinden in het stadskantoor van Montfoort alwaar ik in de loop der jaren kennis heb genomen van alle regelgeving en wetten die ons vanuit Den Haag en soms ook door de lokale politiek worden opgelegd. Ik kan daardoor, indien gewenst, organiserende partijen van advies voorzien.

Het doel van mijn werk als centrummanager is het versterken van de levendigheid in de binnenstad zodat het een nog mooiere plek wordt om te verblijven en te ondernemen. Ik geloof erin dat sterkere samenwerking tussen alle betrokkenen bij de binnenstad zorgt voor een sterkere en prettigere binnenstad. Dat is een van de aspecten waar ik aan bij wil dragen. Ik zal met enige regelmaat via een nieuwsbrief alle betrokkenen op de hoogte houden over alles wat speelt of gaat spelen.

Uiteraard sta ik open voor ideeën- en opmerkingen want ik wil het samen met u doen! Consumenten en ondernemers kunnen daarvoor mailen naar cm@winkeleninmontfoort.nl

Samen met u gaan we Montfoort levendiger en nóg beter maken!

Leendert Scheel
Centrummanager Montfoort