Centrummanager

Mijn naam is Leendert Scheel, geboren en getogen in Montfoort. Ik ben de afgelopen 40 jaar in Montfoort bij de meest uiteenlopende lokale activiteiten- en (bedrijfs) evenementen betrokken geweest. Ik heb diverse functies bekleed bij verschillende verenigingen en stichtingen in Montfoort. Met Ben Brand Produkties heb ik nauw samengewerkt met diverse bedrijven en ondernemers in Montfoort en heb daardoor ook de ondernemerscultuur leren kennen. Het belangrijkste is misschien wel dat ik ook gewoon een consument in Montfoort ben en waar mogelijk mijn dagelijkse benodigdheden in Montfoort besteed. Ik heb dus ervaring en kennis met datgeen wat er in Montfoort leeft en speelt onder ondernemers en én consumenten. “Centrummanager” verder lezen

Haal meer uit Montfoort

Montfoort is een kleine stad, maar kent een grote saamhorigheid. Montfoorters houden samen het voorzieningenniveau op peil. Inwoners kiezen vaker voor een lokale leverancier. Daarmee blijft bijvoorbeeld een aantrekkelijk winkelaanbod mogelijk. Bedrijven zorgen op hun beurt voor financiële ondersteuning van sport, welzijn en cultuur, waardoor Montfoort ook in sociaal opzicht een bruisende gemeente is. “Haal meer uit Montfoort” verder lezen